Nadere informatie volgt zodra deze beschikbaar is.

Aanmelden voor deze studiedag

  naam + voorletters

  Werkzaam in*:

  e-mail

  postadres

  postcode + woonplaats

  neemt deel aan de Studiedag xxx op 00-00-2016*

  neemt ook deel aan het diner*

  *s.v.p. aanvinken wat van toepassing is.

  Aangemelde verklaart lid te zijn van het Juridisch Genootschap in het arrondissement Maastricht en heeft de bijdrage van € 200,- voldaan op rekeningnummer NL64INGB0000746835 bij de ING-bank o.v.v. naam t.n.v. Juridisch Genootschap i/h arrondissement Maastricht.