De jaarvergadering van het Genootschap vindt plaats op dinsdag 3 mei 2016 in Kasteel Vaeshartelt, Weert 9, 6202 SB Maastricht.

Spreker is mr. P. Ingelse, tot 1 mei 2015 voorzitter van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, thans mediator/arbiter bij ReulingSchutte te Amsterdam. De titel van zijn voordracht is: “Procederen bij de Ondernemingskamer, is dat een rit naar Amsterdam waard?” De vergadering wordt voorafgegaan door een diner.

Programma:

  • 18.00 uur     Ontvangst in de Fumoir
  • 18.30 uur     Aanvang diner
  • 20.00 uur     Aanvang van de vergadering
  • 22.00 uur     Sluiting. Gelegenheid tot naborrelen aan de bar

Aanmelden jaarvergadering 2016

naam + voorletters

Werkzaam in*:

e-mail

postadres

postcode + woonplaats

neemt deel aan de Jaarvergadering op 03-05-2016*

neemt ook deel aan het diner*

*s.v.p. aanvinken wat van toepassing is.