De jaarvergadering van het Genootschap vindt plaats op dinsdag 3 mei 2016 in Kasteel Vaeshartelt, Weert 9, 6202 SB Maastricht.

Spreker is mr. P. Ingelse, tot 1 mei 2015 voorzitter van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, thans mediator/arbiter bij ReulingSchutte te Amsterdam. De titel van zijn voordracht is: “Procederen bij de Ondernemingskamer, is dat een rit naar Amsterdam waard?” De vergadering wordt voorafgegaan door een diner.

Programma:

 • 18.00 uur     Ontvangst in de Fumoir
 • 18.30 uur     Aanvang diner
 • 20.00 uur     Aanvang van de vergadering
 • 22.00 uur     Sluiting. Gelegenheid tot naborrelen aan de bar

Aanmelden jaarvergadering 2016

  naam + voorletters

  Werkzaam in*:

  e-mail

  postadres

  postcode + woonplaats

  neemt deel aan de Jaarvergadering op 03-05-2016*

  neemt ook deel aan het diner*

  *s.v.p. aanvinken wat van toepassing is.