Prof. Bruno de Witte zal aandacht besteden aan de uittredingsonderhandelingen en de regeling van de toekomstige relaties tussen EU en UK.

Met genoegen nodig ik U hierbij namens het bestuur uit voor de jaarvergadering van ons Genootschap, die dit jaar zal plaatsvinden op woensdag 5 april 2017 in Kasteel Vaeshartelt Weert 9, 6202 SB Maastricht

 

Het bestuur heeft Prof. Dr. B.E.F.M. de Witte (hoogleraar aan de UM) bereid gevonden ons toe te spreken over het zeer actuele thema: “de Brult”. Prof. Bruno de Witte zal aandacht besteden aan de nittredingsonderhandelingen en de regeling van de toekomstige relaties tussen EU en UK.

Zoals gebruikelijk wordt de vergadering voorafgegaan door een diner.

Prof. Dr. B.E.F.M. de Witte

Het programma ziet er als volgt uit

 

 • 18.00 uur : Ontvangst in de Fumoir met aperitief
 • 18.30 uur : Aanvang diner in de Sterrenhemel
 • 20.00 uur :Aanvang van de vergadering:
  • Verwelkoming van de spreker, de gasten en de leden van het Genootschap
  • Jaarverslag 2016 van de voorzitter
  • Jaarverslag 2016 van de kascommissie
  • Afscheid vertrekkende bestuursleden
   • Mr. J. Huinen
   • Mr. J. Schutgens
   • Mr. J. Smeets
  • Benoeming nieuwe bestuursleden: Het bestuur draagt voor te benoemen als nieuwe leden van het bestuur:
   • Mr. T. Gielens, notaris
   • Mr. R. Otto, senior rechter Rechtbank Limburg
   • Mr. L. Palmen, bedrijfsjurist
  • Het bestuur wijst u erop dat overeenkomstig het bepaalde in de statuten leden een voordracht kunnen doen voor benoeming van bestuursleden. De voordracht
  • voor een andere kandidaat dient voor aanvang van de Jaarvergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend en dient te worden gesteund door 25 leden (zie art. 8 van de statuten).
  • Benoeming van een kascommissie 2017
  • Voordracht Prof. Dr. de Witte
  • Pauze
  • Beantwoording van vragen van de aanwezigen
  • Wat verder ter tafel komt
 • 22.00 uur : Sluiting
  • Gelegenheid tot `naborrelen’ aan de bar.

 

Het bestuur rekent op een grote opkomst! Wilt u, indien u deelneemt aan het diner, dat even aangeven middels het bijgevoegde aanmeldingsformulier.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

C. Lemmens, secretaris

Aanmelden jaarvergadering 2017

  naam + voorletters

  Werkzaam in*:

  e-mail

  postadres

  postcode + woonplaats

  neemt deel aan de Jaarvergadering op 05-04-2017*

  neemt ook deel aan het diner*

  *s.v.p. aanvinken wat van toepassing is.