Doel van deze cursus

Deze cursus dient er toe, mede aan de hand van recente jurisprudentie, inzicht te geven in recente ontwikkelingen in het consumentenrecht. 

De studiedag zal worden gehouden te

 • Kerkrade,
 • in het Congrescentrum Rolduc
 • op dinsdag 6 december 2016

 

Het dagprogramma gaat hierbij; aan het deelnemen aan de cursus zijn vijf studiepunten verbonden. Let op! Voor advocaten geldt: aan deze cursus worden geen NOvA-PE punten toegekend.

In het kader van de Verordening op de vakbekwaamheid kunnen advocaten zelf punten toekennen aan een niet-erkende cursus indien zij van mening zijn dat de cursus hun professionele vakbekwaamheid ten goede komt. Op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid, wordt het aan de advocaat overgelaten of een niet-erkende cursus zijn/haar professionele vakbekwaamheid ten goede komt en PE-punten oplevert. U ontvangt na afloop van de cursus van het Juridisch Genootschap een certificaat van deelname, gebaseerd op 1 punt per onderwijsuur. U dient dan wel bij de aanvang en aan het eind van de cursus de presentielijst persoonlijk af te tekenen.

 

Inschrijving geschiedt door terugzending van bijgaand aanmeldingsformulier en gelijktijdige overschrijving van het cursusgeld ad € 200,– op ING rekeningnummer: NL64INGB0000746835 o.v.v. uw naam t.n.v. het Juridisch Genootschap.

Aanmeldingsformulier

naam + voorletters

Werkzaam in*:

e-mail

postadres

postcode + woonplaats

neemt deel aan de studiedag op 06-12-2016*

neemt ook deel aan het diner*

*s.v.p. aanvinken wat van toepassing is. 

Docenten

Prof. Mr M.B.M. Loos, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder Europees consumentenrecht aan de UvA.

Mr F.P.C. Strijbos, hoofddocent aan de Beroepsopleiding Advocatuur en onderzoeker aan het Onderzoekscentrum Onderneming en Recht te Nijmegen.

 

Programma

 • 13.00 uur        Ontvangst met koffie/thee en belegde broodjes
 • 13.25 uur        Opening door de voorzitter
 • 13.30 uur        Ambtshalve toepassing van Europees consumentenrecht
 • 14.45 uur        Pauze
 • 15.00 uur        Inhoudstoetsing van algemene voorwaarden
 • 16.15 uur        Pauze
 • 16.30 uur        Kredietverlening aan consumenten
 • 17.45 uur        Pauze
 • 18.00 uur        Actualiteiten consumentenkoop
 • 19.15 uur        Einde programma
 • 19.30 uur        Apéritief
 • 20.00 uur        Diner

 

 

Hopende op een talrijke deelname, met vriendelijke groet namens het bestuur,

 

Secretariaat:

Mr. drs. C.A.H. Lemmens

Thuis & Partners advocaten

Postbus 608

6400 AP Heerlen