Dames en Heren,

Zoals al aangekondigd organiseert het Genootschap op 18 november a.s. een studiemiddag met als titel:

Actuele ontwikkelingen in het familievermogensrecht

Op maandag 18 november a.s. zal door de Gebroeders Schols, Prof. Bernard Schols en Prof. Freek Schols, een studiemiddag verzorgd worden over actuele ontwikkelingen in het familievermogensrecht.

De Gebroeders Schols zullen spreken over wilsonbekwaamheid, het levenstestament, het nieuwe huwelijksvermogensrecht en het erfrecht, waarbij onder meer kwesties als de legitieme portie, voorwaardelijke in- en uitsluitingsclausules, tweetrapstestamenten, de rechtspositie van executeurs, bewindvoerders en vereffenaars, voorbijkomen. Tevens zullen zij onderwerpen met een fiscale saus, zoals de papieren schenking en het jubeltonnetje, bespreken.   

Locatie: Maastricht,  Kasteel Vaeshartelt (Weert 9 te Maastricht)

Download het inschrijfformulier

Programma:

 • 13.00 uur Ontvangst met koffie/thee en belegde broodjes
 • 13.25 uur Opening
 • 13.30 uur  Aanvang 1e uur cursus
 • 14.30 uur Korte pauze  
 • 14.35 uur  Aanvang 2e uur cursus
 • 15.35 uur Pauze (koffie en thee)
 • 15.50 uur Aanvang 3e uur cursus
 • 16.50 uur Korte pauze
 • 16.55 uur Aanvang 4e uur cursus
 • 18.00 uur Einde programma
 • 18.15 uur Apéritief
 • 18.45 uur  Diner

 

Kortom, een meer dan interessante middag rondom actuele thema’s met bijzondere, en onderhoudende, sprekers.

Aan het deelnemen aan de cursus zijn vier studiepunten verbonden.

Let op! Voor advocaten geldt: aan deze cursus worden geen NOvA-PE punten toegekend.

In het kader van de Verordening op de vakbekwaamheid kunnen advocaten zelf punten toekennen aan een niet-erkende cursus indien zij van mening zijn dat de cursus hun professionele vakbekwaamheid ten goede komt. Op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid, wordt het aan de advocaat overgelaten of een niet-erkende cursus zijn/haar professionele vakbekwaamheid ten goede komt en PE-punten oplevert. U ontvangt na afloop van de cursus van het Juridisch Genootschap een certificaat van deelname, gebaseerd op 1 punt per onderwijsuur.

U dient dan wel bij de aanvang en aan het eind van de cursus de presentielijst persoonlijk af te tekenen.

Inschrijving geschiedt door terugzending van bijgaand aanmeldingsformulier en gelijktijdige overschrijving van het cursusgeld ad € 250,– op ING rekeningnummer: NL64INGB0000746835 o.v.v. uw naam t.n.v. het Juridisch Genootschap.

Ik wijs erop dat inschrijving ook de verplichting inhoudt tot betaling van het cursusgeld. Indien u niet verschijnt bij de cursus wordt het cursusgeld niet terugbetaald.

Download het inschrijfformulier

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Secretariaat:

Mr. drs. C.A.H. Lemmens
Thuis Partners advocaten
Postbus 608
6400 AP Heerlen